close

SOKOŁOWSKI BEATA SOKOŁOWSKA REALIZUJE PROJEKT W LATACH 2017 – 2019:

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej SOKOŁOWSKI Beata Sokołowska poprzez realizację działań promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży Moda Polska
Nazwa beneficjenta: SOKOŁOWSKI Beata Sokołowska
Województwo: dolnośląskie
Powiat: jaworski
Miasto: Bolków
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działenie: 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Umowa:

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych: 438000,00 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 372300,00 PLN